502 574 852, biuro@konsart.pl facebook

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka pod zabudowę usługowo-produkcyjną
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

SZCZECIN, BUKOWO

10 000 000 | 26598 m2
nr oferty: BON39202

Teren inwestycyjny o powierzchni 26 598 m2 położony tuż przy ul. Szosa Polska w Szczecinie. Teren objęty MPZP. Wszystkie media w drodze. Działka w MPZP posadowiona na terenie elementarnym P.B. 4008 U,P oraz P.B. 4004 U,P: - Przeznaczenie terenu: Park Technologiczny - usługi i produkcja; - Zakres działalności : przeznacza się głównie na działalność: a) usługową i produkcyjną opartą na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych, b) badawczą, szkoleniową i promocyjną związaną z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych; - Na terenach Parku Technologicznego dopuszcza się funkcje towarzyszące działalności podstawowej, a) w formie wbudowanej w budynki funkcji podstawowej, o ile powierzchnia funkcji towarzyszącej nie przekracza łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności podstawowej, b) na wyodrębnionych działkach - usługi ogólnomiejskie, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej; - Na terenach Parku Technologicznego dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych; - Zakazuje się lokalizacji usług w zakresie oświaty i służby zdrowia realizowanych na wydzielonych działkach. - Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 50% - Maksymalna powierzchnia zabudowy 50% - Wysokość zabudowy: nie więcej niż 13 m, przy czym dla budynków realizowanych na obowiązującej linii zabudowy - od 8 m do 13 m; Na zdjęciu koncepcja zagospodarowania terenu. Cena netto 10000000 + VAT(23%) Polecam ze względu na super lokalizację oraz cenę! Zapraszam do prezentacji! Link do Mapy -- Mapy Google: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1G2UnCBffoZ4pL_6coQc6eg5X4NqUbMhy&usp=sharing

Działka z pozwoleniem na budowę na Warszewie
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

SZCZECIN, WARSZEWO

1 056 910 | 851 m2
nr oferty: PSK21439

Na sprzedaż działka o powierzchni 851m2 z wydanym pozwoleniem na budowę na Warszewie - Małe Błonia. Teren położony pośród zabudowanych już działek domami z wykończoną i oświetloną drogą przy samej działce. Wszystkie media przy działce i wydane warunki techniczne przyłączy. Na terenie działki opracowano projekt budynku o 3 kondygnacjach usługowo - mieszkaniowego (mieszkanie w stylu loft) z windą wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastruktura techniczną. Powierzchnia łączna budynku 459,11m2. Projekt można wykorzystać do według tego co jest zaprojektowane lub do własnej aranżacji i przeprojektować pod własne potrzeby. Lokalizacja jest idealna pod gabinety lekarskie, przychodnię, biura, szkołę językową, apartamenty albo pokoje pod krótkoterminowy wynajem lub wszelkiego rodzaju usługi. Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa i stacja transformatorowa; 2) dopuszczalny zakres usług: handel, gastronomia, kultura, obsługa firm i klientów; 3) w granicach działki budowlanej dla zabudowy usługowej dopuszcza się realizację jednego lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkanie funkcyjne. 4) maksymalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej: 30%; 5) maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne; 6) budynki kryte dachem stromym lub płaskim; Jedna z ostatnich działek pośród zabudowań. Dodatkowym atutem jest urokliwy staw sąsiadujący z przedmiotową działką. Podana cena jest ceną netto i doliczony będzie do niej podatek VAT - 23% W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt, posiadamy pełną dokumentację dot. projektu jak i działki. Polecamy !

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
oferta aktualna

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

POBIEROWO,

2 250 000 | 1150 m2
nr oferty: MDR20371

Na sprzedaż działka budowlana Pow -1150m2 Na sprzedaż działka budowlana w Pobierowie do morza 450m do centrum 300m działka w prostokącie z poniższymi warunkami zabudowy. 1) Przeznaczenie terenu: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych - pensjonaty 2) Zagospodarowanie terenu i kształtowanie zabudowy: a) powierzchnia zabudowy - maks. 20% powierzchni działki, b) powierzchnia biologicznie czynna - min. 50% powierzchni działki, c) nową zabudowę, rozbudowywane części budynków należy lokalizować z uwzględnieniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu, d) dla budynków i części budynków zlokalizowanych poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, oznaczonymi na rysunku planu ustala się zakaz ich rozbudowy i nadbudowy, z dopuszczeniem przebudowy i remontu, e) wysokość zabudowy do kalenicy - maks. 9,0 m, f) wysokość zabudowy do okapu - maks. 7,0 m, g) geometria dachów - dachy dwuspadowe, dachy wielospadowe, h) kąt nachylenia głównych połaci dachowych - 35°- 50°; 3) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dopuszcza się podział terenu pod warunkiem zachowania min. powierzchni wydzielonej działki - 800m2; 4) Ustalenia komunikacyjne; ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej a) dojazd - z dróg przylegających do terenu, b) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §11; 5) Ochrona środowiska, przyrody: obowiązują ustalenia §5; 6) Stawka procentowa od wzrostu wartości nieruchomości: 30% Z miłą chęcią udzielę Państwu więcej informacji na temat tej nieruchomości. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego. ------------------------------------------------------------------------ Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji